PODSUMOWANIE AKCJI „GORĄCZKA ZŁOTA”

Zakończyliśmy akcję „Gorączka złota”. Zebraliśmy 136,72 zł ;) Pieniądze zostaną przekazane do PCK i przeznaczone będą na wakacje dla dzieci z ubogich rodzin z Poznania i okolic. Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, serdecznie dziękujemy.

nabór gimnazjum 2016 – test kompetencji językowych oraz sprawności fizycznej

Test kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego odbędzie się w dniu 23 maja o godzinie 12:00 w auli.

Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego będą przeprowadzane w dniach 20 i 24 maja (do wyboru) o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej.

Niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej) oraz długopisu na test językowy i stroju sportowego na test sprawności fizycznej.