test predyspozycji językowych

PRZYPOMINAMY !

TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 9 MAJA  O GODZINIE 13:30 W AULI NASZEGO ZESPOŁU