ZAKOŃCZYLIŚMY AKCJĘ „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”

Zakończyliśmy akcję „Każdy znaczek wspiera misje”. Udało nam się zebrać ponad 6000 znaczków, które prześlemy księżom werbistom. Zysk z nich przeznaczony będzie na wsparcie misji. Konkurencję wygrała klasa 1a1, która dostarczyła 4559 znaczków, natomiast nauczycielem, który zebrał najwięcej znaczków okazał się pan Jose Gonzalez. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę akcję!