PODSUMOWANIE AKCJI „SŁODKIE ŚRODY DLA BARTKA”

Wszystkim uczestnikom akcji „Słodkie środy dla Bartka” (tym, którzy piekli i kupowali ciasta) serdecznie dziękujemy za okazane serce. Dzięki Wam udało nam się zebrać  812 ,49zł, które przekazaliśmy na zakup nowego wózka inwalidzkiego dla Bartka.