Terminy zwrotu książek

Do środy  – 14 czerwca uczniowie zobowiązani są do  zwrotu książek  (w tym podręczników) do biblioteki szkolnej.

Nauczycieli i pracowników szkoły prosimy o oddanie wszelkich materiałów (i magnetofonów)  do biblioteki do środy – 21 czerwca.

nauczyciele bibliotekarze