spotkanie rodziców klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 33

Ze względu na trwający nabór uzupełniający, spotkanie Rodziców z wychowawcą klasy odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. O terminie zostaną Państwo zawiadomieni.