All posts by dyrektor

nabór gimnazjum 2016 – test kompetencji językowych oraz sprawności fizycznej

Test kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego odbędzie się w dniu 23 maja o godzinie 12:00 w auli.

Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego będą przeprowadzane w dniach 20 i 24 maja (do wyboru) o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej.

Niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej) oraz długopisu na test językowy i stroju sportowego na test sprawności fizycznej.

DRZWI OTWARTE 2016

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem drzwiami otwartymi, które odbyły się w czwartek 17 marca, Gimnazjum nr 33 zaprasza na dodatkowe drzwi otwarte w dniu 23 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w auli budynku P.
(OFERTA GIMNAZJUM nr 33)

XXXIII  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi zaprasza na drzwi  otwarte w sobotę 23 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w auli w budynku P.

Zobacz materiał z Targów Edukacyjnych 2016