Przejdź do sekcji:

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

post malymis
Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Nasza „zerówka” bierze udział w projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 
Celem projektu jest promowanie  i rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych. 

Cele szczegółowe projektu to :
-zachęcenie dorosłych do głośnego czytania dzieciom oraz uświadomienie roli czytelnictwa w życiu człowieka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych
-tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
-wprowadzenie dziecka w świat literatury
-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
-propagowanie praw dziecka
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci
- rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci i nauczycieli
-kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci
-włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego
-rozwijanie współpracy między nauczycielami
-kształcenie na odległość.

Polecamy

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności