Przejdź do sekcji:

Samorząd uczniowski - Szkoła podstawowa

82548656_787037375149846_8374140540102377472_n

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Lena Zborowska – przewodnicząca

Luiza Laurentowska – zastępca przewodniczącej

Weronika Błądek – skarbnik

Tymon Skrzypczak – sekretarz

Maja Borkowska – członek Prezydium 

Karolina Fabrowska członek Prezydium 

Mały Samorząd:

Bruno Zelig - przewodniczący

Lena Wałączek - zastępca przewodniczącego

Członkowie:

Wincenty Kiedrowski

Lena Kmiećkowiak

Ksawery Gorchowski

Justyna Bednarska

Gustaw Kwiatkowski- Uzarowicz

Igor Sporny

Stefan Trrawiński

Franciszek Talaga

Polecamy

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności