Przejdź do sekcji:

Szkolna Gazetka 33 - Szkoła podstawowa

szkolna-gazetka

Opiekun: p. Marcin Małecki 

Zajęcia w ramach „kółka dziennikarskiego” mają na celu przygotować naszych uczniów do świadomego korzystania ze środków masowego przekazu., kształtować u uczniów postawy zainteresowania otaczającym światem.
Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów klas IV-VIII. Zakłada zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, organizowania pracy, komunikacji, posługiwania się technologią informacyjną, budowania i prawidłowego zapisywania wypowiedzi. Zachęca do podejmowania twórczych działań wzmagając aktywność i samodzielność uczniów. Sprzyja wyrażaniu własnych opinii, sądów, argumentowaniu wypowiedzi. Swym zakresem obejmuje wiedzę teoretyczną (np. wprowadzenie podstawowej terminologii dziennikarskiej) oraz praktyczną (prace związane z wydawaniem kolejnych numerów gazetki szkolnej).

Owocem pracy kółka dziennikarskiego jest gazetka szkolna ,,My i 33”

Polecamy

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności